รายชื่อบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ให้ยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวแบบใช้ครั้งเดียว (获得单次旅游签证代办资质旅行社名单的公告).... ปัจจุบัน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง คือ thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th // 泰王国驻昆明总领事馆现用邮箱号为:thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th...... วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ฯ ปี 2564 // RTCG Official Holidays for 2021

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

Contact : 18th Floor, Shuncheng Twin Tower,

East Building, Dong Feng Xi Lu Road, Kunming, Yunnan Province, P.R.China

Office Hours : Monday-Friday 0830-1200 hrs. and 1300-1730 hrs.

Visa Section : Monday-Friday 0900-1130 hrs. and 1300-1700 hrs.

办理签证 :星期一至星期五上午九点至十一点半,咨询服务下午一点至五点

Tel : (86-871) 6316-6616

签证咨询电话 :6314-9296 819 上午为办理签证时间,若工作人员工作繁忙无法接听电话, 请在下午拨打

Fax : (86-871) 6316-6891

สายด่วนสำหรับคนไทยตกทุกข์ได้ยาก : (๘๖) ๑๕๕๘๗๐๐๓๗๓๒ (เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

Email : thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th