รายชื่อบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ให้ยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวแบบใช้ครั้งเดียว (获得单次旅游签证代办资质旅行社名单的公告).... ปัจจุบัน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง คือ thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th // 泰王国驻昆明总领事馆现用邮箱号为:thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th...... วันหยุดสถานกงสุลใหญ่ฯ ปี 2564 // RTCG Official Holidays for 2021

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
Royal Thai Consulate-General, Kunming    泰王国驻昆明总领事馆

Address : 18th Floor, Shuncheng Twin Towers, East Building,
Dong Feng Xi Lu Road, Kunming, Yunnan Province, P.R. China

Tel : (86-871) 6314-9296      Fax : (86-871) 6316-6891

Email : thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th

Office Hours : Monday - Friday 08.30-12.00 hrs. and 13.00-17.30 hrs.

VISA SECTION

For Visa and Consular enquiries : Monday - Friday
09.00-11.30 hrs. and 13.30-16.30 hrs.

Tel : (86-871) 6316-6616


สายด่วนช่วยเหลือคนไทยนอกเวลาราชการ : (86) 155-8700-3732
(สำหรับคนไทยขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเท่านั้น 仅限于紧急求助的泰国人)