การขอ COE Online - 电子申请入境许可

การขอ COE Online - 电子申请入境许可

19 พ.ย. 2563

388 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

เรื่อง การลงทะเบียนขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักรผ่านระบบออนไลน์ (COE Online)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ขอประกาศให้คนไทยและชาวต่างชาติซึ่งพำนักอยู่ในมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน ที่มีความประสงค์และได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยทราบว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเริ่มใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry - COE) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ในการนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนขอรับ COE ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ kunming.thaiembassy.org ทั้งนี้ หากประสงค์ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ทางโทรศัพท์ (0871) 63149296 หรืออีเมล thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th

-------------------------------------------------------------------------------------

Announcement of the Royal Thai Consulate-General in Kunming

Regarding online registration for Certificates of Entry (COE) for travel to Thailand

The Royal Thai Consulate-General (RTCG) in Kunming wishes to inform foreign nationals in Yunnan, Guizhou and Hunan provinces who are permitted to enter the Kingdom of Thailand under the current regulations that, from 30 November 2020, the RTCG will commence registration for Certificates of Entry (COE) for travel to Thailand through the online system.

To register, please visit coethailand.mfa.go.th and follow the instructions contained in the website. For further information or enquiries, please visit the RTCG’s website   at kunming.thaiembassy.org, or contact the Visa Section at (0871) 6316 6616, or E-mail: thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th.

-------------------------------------------------------------------------------------

泰王国驻昆明总领事馆关于电子申请入境许可(COE)的公告

泰王国驻昆明总领事馆谨告知居住在云南省、贵州省和湖南省的有意向并获许前往泰国的外籍公民,自2020年11月30日起,我馆开始实行电子申请入境许可(COE)。

您可以登录coethailand.mfa.go.th进行登记,并获取操作流程介绍。如需了解更多信息,请登录我馆官网 kunming.thaiembassy.org,或拨打我馆签证处电话 (0871) 63166616, 或发邮件至 thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th 。

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

COE_Manual_CHINESE.pdf
COE_Registration_Guide_CHINESE.pdf
คู่มือลงทะเบียน_COE_ออนไลน์_(ไทย).pdf
COE_Registration_Guide_ENGLISH.pdf