ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

25 ก.พ. 2562

1,114 view

คนไทยในมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน ที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรผ่านทาง www.khonthai.com

สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ โดยเรียงลำดับตามพยัญชนะตัวแรกของชื่อจังหวัด และเขตเลือกตั้ง ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนที่คูหา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สำหรับผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดกระบี่ถึงจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนที่คูหา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สำหรับผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดนนทบุรีถึงจังหวัดอุบลราชธานี

และผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนทางไปรษณีย์ สำหรับผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดกระบี่ถึงจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนทางไปรษณีย์ สำหรับผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดอุบลราชธานี

หากไม่พบชื่อของท่าน หรือพบว่ามีรายชื่อของผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถขอเพิ่มรายชื่อ/ถอนรายชื่อได้

โดยคลิกที่รูปข้างล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ