คำสั่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง มอบหมายให้กงสุลใหญ่เป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

คำสั่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง มอบหมายให้กงสุลใหญ่เป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

28 ม.ค. 2562

207 view

คลิกรูปข้างล่างเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ