การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 (7)

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 (7)

4 ก.พ. 2562

229 view

คลิกรูปข้างล่างเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ