ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และคณะกรรมการดำเนินการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และคณะกรรมการดำเนินการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

4 ก.พ. 2562

247 view

คลิกรูปข้างล่างเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ