สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง (Kunming)

รายละเอียดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง


(Kunming)

ที่ตั้ง

18th Floor, Shuncheng Twin Tower, East Building, Dong Feng Xi Lu Road, Kunming, Yunnan Province, P.R.China

วันที่ทำการ

Monday-Friday 0830-1200 hrs. and 1300-1730 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(86-871) 6314-9296, 6316-8916 VOIP : 520341, 520342, 520343, 520344

แฟ็กซ์

(86-871) 6316-6891

อีเมล

thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Consul-General
(Consul-General)

- นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์
(MR. MONGKOL VISITSTUMP)

Consul
(Consul)

- นายวรพงศ์ วัฒนสินธุ์
(MR. VORAPONG VADHANASINDHU)

- นายวีระธัน บุญประสงค์กิจ
(MR. WEERATAN BUNPRASONGKIJ)

- นางสาวณิชกานต์ ศรีไชยวาน
(MISS NICHAKAN SRICHAIWAN)

Vice-Consul
(Vice-Consul)

- นางสุรีย์ พรงาม
(MRS. SUREE PORNNGARM)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Official of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

6th Floor, Crowne Plaza Kunming City Centre, 399, Qingnian Road, Kunming, Yunnan Province 650051

เบอร์ติดต่อ

Tel. (86-871) 6316-5006

แฟ็กซ์

Fax : (86-871) 6316-5026

ตำแหน่ง

Consul

ชื่อ-สกุล

นางชไมพร เจือเจริญ
(MRS. CHAMAIPORN CHUECHAROEN)

ตำแหน่ง

Consul

ชื่อ-สกุล

นายเจนณรงค์ เพ็ญสมบูรณ์
(MR. JANENARONG PENSOMBOON)

Tourism Authority of Thailand

ที่ตั้ง

Room 1301, Brilliant Plaza, No 6 Sanshi Street, Kunming, Yunnan Province 650021

เบอร์ติดต่อ

Tel. (86-871) 6317-8840

แฟ็กซ์

Fax : (86-871) 6317-1664

ตำแหน่ง

Director

ชื่อ-สกุล

นางปิ่นนาถ เจริญผล
(MRS. PINNAT CHAROENPHOL)

ตำแหน่ง

Assistant Director

ชื่อ-สกุล

ว่าที่ ร.ต.กรกฎ โอภาส
(SUB.LT. KARAKOT OPAS)