กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงร่วมกิจกรรมพบปะนักเรียนไทยในนครคุนหมิง

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงร่วมกิจกรรมพบปะนักเรียนไทยในนครคุนหมิง

10 ก.ย. 2563

107 view

             เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้ร่วมกิจกรรมพบปะผู้แทนสมาคมนักเรียนไทยในมณฑลยูนนานและนักศึกษาไทยที่ยังพำนักในนครคุนหมิง โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนักเรียนไทยในมณฑลยูนนาน ตลอดจนแนวทางการจัดกิจกรรมของนักเรียนในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบถุงเอนกประสงค์ซึ่งประกอบด้วยสินค้าไทยและหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวด้วย
             อนึ่ง นักเรียนไทยถือเป็นชุมชนชาวไทยที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน และเป็นชุมชนที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาจากความร่วมมือด้านการศึกษา ส่งผลให้มีนักเรียนไทยเดินทางมาศึกษาต่อเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงในหลักสูตรปริญญาร่วม และตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน ปัจจุบันมี นักศึกษาไทยศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ในมณฑลยูนนานกว่า 840 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ