ที่ปรึกษาทีมประเทศไทย ณ นครคุนหมิง

ผู้จัดการ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

          สาขานครคุนหมิง             

นางสาวปิยธิดา สุพัฒนะ ผู้แทนอาวุโส

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานตัวแทน ณ นครคุนหมิง