วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,904 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
Royal Thai Consulate-General, Kunming    泰王国驻昆明总领事馆

Address : 18th Floor, Shuncheng Twin Towers, East Building, Dong Feng Xi Lu Road, Kunming, Yunnan Province, P.R. China

Tel : (86-871) 6314-9296     
Fax :
 (86-871) 6316-6891

Email : [email protected]

Office Hours : Monday - Friday 08.30-12.00 hrs. and 13.00-17.30 hrs.
(Closed on Saturdays, Sundays, and Holidays announced by the Royal Thai Consulate-General)


VISA SECTION (for visa and consular enquiries) : 
Monday - Friday 09.00-11.30 hrs. and 13.30-16.30 hrs.
(Closed on Saturdays, Sundays, and Holidays announced by the Royal Thai Consulate-General)

Tel : (86-871) 6316-6616

สายด่วนช่วยเหลือคนไทยนอกเวลาราชการ : (86) 155-8700-3732 (สำหรับคนไทยขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเท่านั้น)

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น