ช่วยเหลือคนไทย

ช่วยเหลือคนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8,308 view

การช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

*********************

For Thai Nationals requiring assistance in languages other than Thai, please call (0871) 6314 9296. 
拥有泰国国籍的人士若需要非泰语的其他语种帮助服务 请致电 (0871) 6314 9296 。

ในกรณีคนไทยต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากตกทุกข์ได้ยาก เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง (มณฑลยูนนาน มณฑลหูหนาน และมณฑลกุ้ยโจว) สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

  • สายด่วนช่วยเหลือคนไทย - 155 8700 3732 
    (หมายเลขนี้ สำหรับคนไทยในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน เท่านั้น)

  • โทรศัพท์ - (0871) 63149296 (ในวันและเวลาทำการ)

  • E-mail - [email protected]