วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,377 view

กงสุล (ฝ่ายตำรวจ) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
Office of Consul (Police), Royal Thai Consulate - General, Kunming

พันตำรวจเอก ธัชพงศ์ สารวนางกูร กงสุล (ฝ่ายตำรวจ)

Police Colonel Thatchapong Sarawan-ankura

Consul (Police)

Contact: 6th Floor, Crowne Plaza Hotel Kunming City Centre, No. 399, Qingnian Road, Kunming, Yunnan Province 650051 Tel. (86-871) 6315-8021 Fax: (86-871) 6315-8026

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง/
Officice of Commercial Affairs, Royal Thai Consulate-General, Kunming

นายณัฐ วิมลจันทร์ กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) / ผู้อำนวยการ

Mr. Nat Vimonchandra

Consul (Commercial) / Director

นางสาวกุสุมาลย์ สหพงศ์ รองกงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

Miss Kusumarn Sahaphong

Vice-Consul (Commercial) / Deputy Director

Contact: 6th Floor, Crowne Plaza Hotel Kunming City Centre, No. 399, Qingnian Road, Kunming, Yunnan Province 650051 Tel. (86-871) 6316-5006 Fax: (86-871) 6316-5026

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครคุนหมิง
Tourism Authority of Thailand, Kunming Office

นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการ

Mrs. Rungtip Bookkhuntod

Director

นางสาวอุไร มุกประดับทอง รองผู้อำนวยการ

Miss Urai​ Mukpradabthong

Deputy Director

Contact: Room 1301, 13th Floor, Brilliant Plaza Building, No. 6, Sanshi Street, Kunming, Yunnan Province 650021 Tel. (86-871) 6317-8840 Fax: (86-871) 6317-1664