สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง (Kunming)

รายละเอียดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
(Kunming)

ที่ตั้ง

18th Floor, Shuncheng Twin Tower, East Building, Dong Feng Xi Lu Road, Kunming, Yunnan Province, P.R.China

วันที่ทำการ

Monday-Friday 0830-1200 hrs. and 1300-1730 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(86-871) 6314-9296, 6316-8916

แฟ็กซ์

(86-871) 6316-6891

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Consul-General
(Consul-General)

- นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ
(MISS BHAVIVARN NORAPHALLOP)

Consul
(Consul)

- นายวนพล เสงี่ยมสิน
(MR. WANAPOL SA-NGIAMSIN)

- นางสาวศุภัชชา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
(MISS SUPATCHA SUKHASVASTI NA AYUDHAYA)

- นางสาวสิริสาข์ ประชุมญาติ
(MISS SIRISA PRACHUMYAAT)

Vice-Consul
(Vice-Consul)

- นางดวงดาว ชูกลิ่น
(MRS. DUANGDA CHUKLIN)

รายละเอียดสำนักงาน
(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

6th Floor, Crowne Plaza Kunming City Centre, 399, Qingnian Road, Kunming, Yunnan Province 650051

เบอร์ติดต่อ

Tel. (86-871) 6316-5006

แฟ็กซ์

Fax : (86-871) 6316-5026

ตำแหน่ง

Consul (Commercial)

ชื่อ-สกุล

นายณัฐ วิมลจันทร์
(MR. NAT VIMONCHANDRA)

ตำแหน่ง

Vice - Consul (Commercial)

ชื่อ-สกุล

นางสาวกุสุมาลย์ สหพงศ์
(MISS KUSUMARN SAHAPONG)

Tourism Authority of Thailand

ที่ตั้ง

Room 1301, Brilliant Plaza, No 6 Sanshi Street, Kunming, Yunnan Province 650021

เบอร์ติดต่อ

Tel. (86-871) 6317-8840

แฟ็กซ์

Fax : (86-871) 6317-1664

ตำแหน่ง

Director

ชื่อ-สกุล

นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด
(MRS. RUNGTIP BOOKKHUNTOD)

ตำแหน่ง

Assistant Director

ชื่อ-สกุล

นางสาวอุไร มุกประดับทอง
(MISS URAI MUKPRADABTHONG)