วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,984 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง มีเขตอาณาครอบคลุม 3 มณฑล ได้แก่ มณฑลยูนนาน มณฑลหูหนาน มณฑลกุ้ยโจว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 โดยมีพิธีเปิดสถานที่ทำการแห่งแรกอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมจิ่นเจียง ถนนเป่ยจิงลู่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2537 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2539 ได้มีการเปิดสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ประจำสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างเป็นทางการ 

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานไทยอื่น ๆ อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย และสำนักงานตัวแทนธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น โดยในปัจจุบันมีสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำนครคุนหมิง อยู่ 7 ประเทศ  ได้แก่ ไทย พม่า  ลาว มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และบังกลาเทศ

ต่อมาในปี 2541 ได้ย้ายที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ จากโรงแรมจิ่นเจียง ถนนเป่ยจิงลู่ มาอยู่ที่ชั้น 1 โรงแรมคุนหมิง จนกระทั่งเดือนเมษายน 2557 จึงได้ย้ายที่ทำการแห่งที่ 3 มาอยู่ที่ชั้นที่ 18 อาคารแฝดซุ่นเฉิง (ฝั่งตะวันออก) ถนนคนเดินหนานผิงเจีย ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใจกลางนครคุนหมิง ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ย (Kunming Changshui International Airport) นครคุนหมิง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)