กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงร่วมกิจกรรมพบปะนักเรียนไทยในนครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงร่วมกิจกรรมพบปะนักเรียนไทยในนครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว

15 ก.ย. 2563

108 view

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงร่วมกิจกรรมพบปะนักเรียนไทยในนครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว

                     เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2563 กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรให้บริการทำหนังสือเดินทางและให้คำแนะนำด้านกงสุลสำหรับคนไทยในนครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักเรียนไทยในนครกุ้ยหยาง โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนักเรียนไทยในมณฑลกุ้ยโจว ตลอดจนแนวทางการจัดกิจกรรมของนักเรียนในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบถุงเอนกประสงค์ซึ่งประกอบด้วยสินค้าไทยและหน้ากากอนามัยให้กับคนไทยที่มารับบริการและกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ