กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงเข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงเข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.พ. 2567

| 188 view

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 16.00-17.00 น. นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายหวัง เฮ่า (Mr. Wang Hao) รองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน ณ โรงแรมเจิ้นจวง เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมีนายจาง ซื่อจิน อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลยูนนาน และนายหม่า จวิ้น รองอธิบดีกรมพาณิชย์มณฑลยูนนาน เข้าร่วมการหารือด้วย ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าการฯ ได้แสดงความยินดีกับการเข้ารับหน้าที่ของกงสุลใหญ่ฯ และขอบคุณที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมมือกับมณฑลยูนนานในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ยูนนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมาโดยลำดับ พร้อมทั้งยืนยันว่า รัฐบาลมณฑลยูนนานจะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกงสุลใหญ่ฯ อย่างเต็มที่
ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรที่สืบเนื่องมายาวนานผ่านความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษา และวัฒนธรรม พร้อมทั้งยืนยันความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุน ความเชื่อมโยง การพัฒนารูปแบบใหม่โดยเฉพาะการพัฒนาสีเขียว การศึกษา วัฒนธรรม การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทั้งระดับสูงและระดับประชาชน การใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงหลายรูปแบบ ตลอดจนการใช้กลไกความร่วมมือที่มีผลักดันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างรอบด้าน
กงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสนี้ ขอบคุณรัฐบาลมณฑลยูนนานที่ร่วมมือกับรัฐบาลไทยผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญอย่างยิ่งคือการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการอพยพคนไทยจากเมียนมากลับไทยผ่านมณฑลยูนนาน และขอยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยในการต้อนรับนายหวัง หยู่โป (H.E. Mr. Wang Yubo) เดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะได้สานต่อความร่วมมือที่มีระหว่างกันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ ๆ ที่มีความสนใจและประโยชน์ร่วมกัน
อนึ่ง ในวันเดียวกันก่อนการเข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าการฯ กงสุลใหญ่ฯ ได้หารือระหว่างอาหารกลางวันกับนายจาง ซื่อจิน อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลยูนนาน โดยทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชน รวมทั้งได้หารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-มณฑลยูนนาน โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงในปี 2567 และครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน ในปี 2568

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ