กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงเดินทางสำรวจศักยภาพด่านชายแดนและจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงเดินทางสำรวจศักยภาพด่านชายแดนและจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร

24 ส.ค. 2563

124 view

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงเดินทางสำรวจศักยภาพด่านชายแดนและจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร

เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้นำทีมประเทศไทยเดินทางสำรวจศักยภาพของด่านชายแดนที่เขตฯ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน โดยกงสุลใหญ่ฯ และคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมท่าเรือกวนเหล่ยสำหรับการขนส่งผ่านแม่น้ำโขง ด่านโม่ฮานและช่องทางผ่านแดนสำหรับรถบรรทุกสินค้าแห่งใหม่ เขตความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจจีน (โม่ฮาน) - สปป. ลาว (บ่อเต็น) และเขื่อนจิ่งหง อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อพบปะและให้บริการด้านกงสุลแก่คนไทยที่พำนักอาศัยในเขตฯ สิบสองปันนารวมทั้งทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนไทยในเขตฯ สิบสองปันนา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุนชนคนไทยในยุคหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ในช่วงเช้าของวันที่ 22 สิงหาคม 2563 กงสุลใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ สมาชิกหน่วยงานทีมประเทศไทย พร้อมด้วยนักเรียนไทยในเขตฯ สิบสองปันนา ยังได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานและถวายผ้าไตรแก่พระสงฆ์ ที่วัดป่าเชต์มหาราชฐาน เขตฯ สิบสองปันนา เพื่อส่งเสริมการสืบทอดและเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเขตฯ สิบสองปันนาอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ