กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง นำคณะเข้าพบหารือกับรองอธิบดีกรมพาณิชย์ มณฑลยูนนาน

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง นำคณะเข้าพบหารือกับรองอธิบดีกรมพาณิชย์ มณฑลยูนนาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ม.ค. 2567

| 293 view

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.30-11.00 นางสาว ภาวีวรรณ นรพัลลภ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้นำคณะสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าต่างประเทศ พบหารือกับนายเฮ่า อีซาน รองอธิบดีกรมพาณิชย์มณฑลยูนนาน เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและเตรียมการเยือนไทยของผู้ว่าการมณฑลยูนนานในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความสัมพันธ์ไทย-มณฑลยูนนาน โดยเฉพาะแนวทางการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน โดยเฉพาะในประเด็นการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำระดับสูง การเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองฝ่าย การอำนวยความสะดวกการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการค้าทวิภาคีไทย-ยูนนาน รวมถึงได้หารือแนวทางการขยายศักยภาพของด่านนำเข้าสินค้าต่างๆ อาทิ ด่านโม่ฮานและด่านรถไฟโม่ฮาน ตลอดจนการขยายศักยภาพด่านท่าเรือกวนเหล่ยให้ครอบคลุมการนำเข้าสินค้าเกษตรอื่น ๆ โดยเฉพาะผลไม้จากประเทศไทย เพื่อเป็นการดำเนินการตามผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปลายปี 2566 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขยายมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ