กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง นำคณะเยือนเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง นำคณะเยือนเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา

26 เม.ย. 2564

87 view

                                           กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง นำคณะเยือนเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา

            เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2564 นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้นำคณะผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย เดินทางเยือนและหารือกับผู้บริหารเขตฯ สิบสองปันนา โดยในช่วงบ่ายของวันที่22 เมษายน 2564 คณะฯ ได้พบหารือกับนายหลัว จินเหว่ย ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์ เขตฯ สิบสองปันนา ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตลอดจนการค้าชายแดนและ E-commerce ข้ามแดน และในเย็นวันเดียวกันได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายเตา เหวิน ผู้ว่าการเขตฯ สิบสองปันนา เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเขตฯ สิบสองปันนาในทุกมิติ

            ในช่วงเช้าของวันที่ 23 เมษายน 2564 คณะฯ ได้พบปะกับสมาคมผู้นำเข้าเขตฯ สิบสองปันนาและได้ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยเพื่อประเมินการรับตราสัญลักษณ์ Thai Select รวมทั้งศึกษาดูงานที่บริษัท Vet Products 

            เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 คณะฯ ยังได้พบปะกับนักศึกษาไทยและชุมชนไทยในเขตฯ สิบสองปันนา และได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ณ วัดป่าเชต์มหาราชฐาน เขตฯ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ