การเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

การเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

30 มิ.ย. 2564

114 view

การเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

1. ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (COE) ทางเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th

2. จัดหาตั๋วเครื่องบินและสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine - AQ - เดิมเรียกว่า ASQ) โดยมีหลักฐานการจองให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ช่องทางการจอง

  • จองกับโรงแรมโดยตรง หรือ

  • จองผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาต

https://entrythailand.go.th/

https://asqthailand.com/

https://asq.locanation.com/

https://asq.ascendtravel.com/

https://www.agoda.com/quarantineth


3. ยืนยันการเดินทาง และอัปโหลดเอกสารในระบบ
COE และรออนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว โปรด print COE ไว้ใช้เดินทาง

การเตรียมเอกสารเพื่อเดินทาง

  1. หนังสือเดินทาง (Passport)
  2. หนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (COE)
  3. หลักฐานการจองสถานที่กักกันทางเลือก (AQ)
  4. โปรดตรวจสอบด้วยว่า สายการบินที่ท่านใช้บริการ จะเรียกตรวจใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ก่อนขึ้นเครื่องด้วยหรือไม่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง โทร. (0871) 6314 9296 หรือ
E-mail :
thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th

-------------------------------------

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
30 มิถุนายน 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

PR_AQ_คนไทย_(ตั้งแต่_1_กค_64)_300664.pdf