การเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (Travelling to Thailand from 1 October 2022)

การเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (Travelling to Thailand from 1 October 2022)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 756 view

การเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (Travelling to Thailand from 1 October 2022) 

ยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 (No longer be required to present COVID-19 related documents upon arrival in Thailand)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ