กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

22 ต.ค. 2563

332 view

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

           เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.15 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน) นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้เป็นประธานกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง หน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิง คู่สมรส และเอกชนไทยเข้าร่วม

            การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา และกล่าวถวายน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์ และประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในหลาย ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ทรงยกเลิกระบบทาสและระบบไพร่ อีกทั้งยังทรงมีพระปรีชาสามารถและวิสัยทัศน์ยาวไกล จนส่งผลให้ประเทศชาติดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชจวบจนกระทั่งยุคสมัยปัจจุบัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ