กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 163 view

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงและหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิง และคู่สมรสเข้าร่วม

การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเวลา 10.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน)  กงสุลใหญ่ฯ ประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกับข้าราชการและหน่วยงานทีมประเทศไทยจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดนิทรรศการหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 และขอเชิญชวนคนไทยในมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน ร่วมลงนามถวายพระพรมงคลที่ https://www.mfa.go.th/th/publicform-form/on-the-auspicious-occasion-of-the-birthday-queen-sirikit

 

***************************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ