คณะสำนักงานการต่างประเทศเมืองหลินชาง มณฑลยูนนาน เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

คณะสำนักงานการต่างประเทศเมืองหลินชาง มณฑลยูนนาน เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2567

| 227 view

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 14.30-15.30 น. นายจาง ตงเซิง รองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศเมืองหลินชาง (Linchang City) มณฑลยูนนาน ได้นำคณะสำนักงานการต่างประเทศฯ เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง โดยทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ใกล้ชิด พร้อมทั้งได้หารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเมืองหลินชางในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระดับประชาชนกับประชาชน ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง และการให้ความช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ