คำแนะนำสำหรับคนไทยที่มาทำงานในมณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว และมณฑลหูหนาน

คำแนะนำสำหรับคนไทยที่มาทำงานในมณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว และมณฑลหูหนาน

4 ม.ค. 2564

235 view

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนไทย ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ และการปฏิบัติที่ไม่สมควร สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ขอแจ้งเตือนและแนะนำคนไทยที่ทำงานและประสงค์จะมาทำงานในมณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว และมณฑลหูหนาน รายละเอียดตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ต้องการความช่วยเหลือ หรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

- โทร. (0871) 6314 9296 (ในวันและเวลาทำการ)

- อีเมล์: thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th

- กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน (เฉพาะคนไทยเท่านั้น) โทร. ๑๕๕ ๘๗๐๐ ๓๗๓๒

--------------
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
4 มกราคม 2564

เอกสารประกอบ

ประกาศ_คำแนะนำคนไทย_เรื่องการทำงาน_มกราคม_2564.pdf