ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล ปีงบประมาณ 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล ปีงบประมาณ 2564

22 ก.ย. 2563

289 view

เอกสารประกอบ

ประกาศ_เรื่อง_รับสมัครคัดเลือกผู้จ้างเหมาบริการ_ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล_ปีงบประมาณ_2564.pdf