ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เรื่องผลการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล ปีงบประมาณ 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เรื่องผลการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล ปีงบประมาณ 2564

30 ก.ย. 2563

115 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เรื่องผลการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล ปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบ

ประกาศ_ผลการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ_ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล_งปม._2564.pdf