ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ นครคุนหมิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ นครคุนหมิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

9 มิ.ย. 2564

78 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
ที่ 3/2564

เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ นครคุนหมิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

********************

อนุสนธิประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ที่ 2/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 แจ้งเรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ นครคุนหมิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าถงเต๋อ (Tongde Kunming Plaza: TKP) นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2564 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานเทศกาลไทยฯ ครั้งนี้ และขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานเทศกาลไทยฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

เอกสารประกอบ

ประกาศ_สกญ._ณ_นครคุนหมิง_3-2564_ลว._9_มิ.ย._2564_ประกาศผลการคัดเลือก_ผปกก._ร่วมงานเทศกาลไทยคุนหมิง_2564.pdf