ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ นครคุนหมิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ นครคุนหมิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

13 พ.ค. 2564

359 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
ที่ 2/2564

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ นครคุนหมิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงมีกำหนดจัดงานเทศกาลไทย ณ นครคุนหมิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าถงเต๋อ (Tongde Kunming Plaza: TKP) นครคุนหมิงง มณฑลยูนนาน ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ “ความเป็นไทย” ในมณฑลยูนนานและมณฑลใกล้เคียงอย่างรอบด้าน ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าและบริการไทยในจีนที่มีคุณภาพ การสาธิตวัฒนธรรมไทย การแสดงวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าและบริการไทย รวมถึงผู้นำเข้าสินค้าไทยที่มีคุณภาพซึ่งประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน สมัครรับคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงานข้างต้น โดยมีรายละเอียดและใบสมัครปรากฏตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ http://www.thaiembassy.org/kunming

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ_สกญ._ณ_นครคุนหมิง_2-2564_ลว._13_พ.ค._2564_รับสมัครคัดเลือก_ผปกก._ร่วมงานเทศกาลไทยคุนหมิง_2564.pdf
รายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมงานเทศกาลไทย_นครคุนหมิง_ครั้งที่_12_7-11_ก.ค._2564.pdf