ประกาศ สคต. ณ นครคุนหมิง เรื่องการจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีการขายทอดตลาด (出售办公用车一辆)

ประกาศ สคต. ณ นครคุนหมิง เรื่องการจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีการขายทอดตลาด (出售办公用车一辆)

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 พ.ค. 2565

| 85 view

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิงมีความประสงค์จะจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดด้วยการประมูลเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

泰王国驻昆明总领事馆商务处出售办公用车一辆 详情如下

เอกสารประกอบ

泰王国驻昆明总领事馆商务处关于出售办公用车一辆公告.pdf