ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล และผู้รับจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล และผู้รับจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ย. 2565

| 68 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล และผู้รับจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ 4/2565 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ_ปี_งปม._2566.pdf