สกญ. ณ นครคุนหมิงจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สกญ. ณ นครคุนหมิงจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

3 ธ.ค. 2563

184 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้นำข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ หน่วยงานทีมประเทศไทยและคู่สมรส พร้อมด้วยนักศึกษาไทยในนครคุนหมิง ร่วมทำบุญตักบาตรแด่เจ้าอาวาสและพระสงฆ์จำนวน 5 รูปจากวัดอันหนิงนครคุนหมิง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จากนั้น ได้จัดพิธีถวายพานพุ่ม ถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อถวายน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

       ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมรับชมวิดีทัศน์คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งชมชุดนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งนิทรรศการภาพถ่ายการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ