สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในมณฑลยูนนานและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนครคุนหมิงจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในมณฑลยูนนานและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนครคุนหมิงจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

12 เม.ย. 2564

104 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในมณฑลยูนนานและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนครคุนหมิงจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในมณฑลยูนนานและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคุนหมิง จัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการรวมกลุ่มของคนไทยผ่านกิจกรรมงานวันสงกรานต์ ปี 2564 โดยได้เชิญนักเรียนนักศึกษา และครูอาจารย์ชาวไทยที่พำนักอยู่ในนครคุนหมิงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นักเรียนนักศึกษาไทย ถือเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีจำนวนรวมหลายร้อยคนในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีของกลุ่มนักเรียนและครูอาจารย์ชาวไทยที่ได้พบปะในช่วงเทศกาลสำคัญของไทย ในการนี้ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้ร่วมกับคนไทยกลุ่มดังกล่าว สรงน้ำพระ และทำกิจกรรมรดน้ำดำหัว ตลอดจนกล่าวอวยพร นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการสัมนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการใช้ชีวิตในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคนไทยอีกด้วย   

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ