สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ส.ค. 2565

| 173 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน) นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เป็นผู้นำในการถวายความเคารพ จุดเทียนชัยถวายพระพร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานทีมประเทศไทย คู่สมรส เอกชนไทย และตัวแทนชุมชนชาวไทยเข้าร่วม

เมื่อเสร็จพิธีฯ กงสุลใหญ่ฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย คู่สมรส เอกชนไทย และตัวแทนชุมชนชาวไทยรับประทานอาหารร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในต่างแดน ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมพลัง และศักยภาพความเป็นคนไทย เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ