สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดอันหนิง นครคุนหมิง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดอันหนิง นครคุนหมิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มิ.ย. 2565

| 370 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ณ วัดอันหนิง นครคุนหมิง

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.(ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน) นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดอันหนิง นครคุนหมิง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เป็นผู้นำในการถวายความเคารพ จุดเทียนชัยถวายพระพร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยสมาชิกทีมประเทศไทย และชุมชนคนไทยยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดบริเวณอุโบสถ และพื้นที่รอบบริเวณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมพลังและศักยภาพความเป็นคนไทย เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ