เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ Semi-Commercial Flights to Thailand

เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ Semi-Commercial Flights to Thailand

23 พ.ย. 2563

899 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

เรื่อง การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flights)


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ขอประกาศให้คนไทยและชาวต่างชาติซึ่งพำนักอยู่ในมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน ที่มีความประสงค์และได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยทราบว่า ขณะนี้ ทางราชการได้เปิดให้สายการบินที่ได้รับอนุญาต ให้บริการเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flights) เข้าประเทศไทย โดยขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (COE) จากสถานกงสุลใหญ่ฯ (ทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ) และซื้อบัตรโดยสารจากสายการบิน โดยจะมีการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดก่อนเดินทาง

                                        ในการนี้ คนไทยที่สมัครใจเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือก (รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) สามารถเดินทางโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์เข้าประเทศไทยได้ (สำหรับกรณีอื่น ๆ ขอให้ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย)

                                        ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์จากประเทศจีนได้ตามตารางที่แนบ ซึ่งจะปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะ ๆ หรือตรวจสอบได้จากลิงก์ https://bit.ly/2Ude2kx หากประสงค์ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ทางโทรศัพท์ (0871) 63149296 หรืออีเมล thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th

------------------------------------------------

Announcement of the Royal Thai Consulate-General in Kunming

Regarding semi-commercial flights to Thailand

                                        The Royal Thai Consulate-General (RTCG) in Kunming wishes to inform foreign nationals in Yunnan, Guizhou and Hunan provinces who are permitted to enter the Kingdom of Thailand under the current regulations that permit-issued airlines are now allowed to operate ‘semi-commercial’ flights to Thailand. Passengers must apply for Certificates of Entry (COE) from the RTCG (via the online system from 30 November 2020), and purchase air tickets from the airlines. Thorough inspections of relevant documents will be made prior to boarding.

                                        Please see the attached table for flights details departing from the PRC, which will be updated regularly. For more information, please check at https://bit.ly/2Ude2kx, or contact the RTCG (Visa Section) at (0871) 6316 6616, or E-mail: thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th.

------------------------------------------------

泰王国驻昆明总领事馆关于赴泰半商业的公告

泰王国驻昆明总领事馆谨告知居住在云南省、贵州省和湖南省的有意向并已获准前往泰国的外籍公民,目前已允许半商业航班入境泰国,旅客可以直接联系航空公司购票,并向我馆申请(2020年11月30日开始实行电子申请)入境许可(COE)。相关资料将在登机时详细检查。

中国起飞的航班信息可参阅附件,将不断更新。获取更多信息请登录 https://bit.ly/2Ude2kx,或致电我馆(签证处)(0871) 63166616,或发送邮件至我馆邮箱thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th。

------------------------------------------------

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

                                                                                                                                                                             23 พฤศจิกายน 2563

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ_สกญ._เรื่องเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์.pdf
List_of_Semi_Commercial_Flight_as_of_28_Jan_2021.pdf
PR_Travel_measures_from_1_April_2021.pdf