กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ธ.ค. 2565

| 694 view

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 11.15 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน) นายวนพล เสงี่ยมสิน รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง หน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิง คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยรักษาราชการกงสุลใหญ่ฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้ ยังได้กล่าวต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เห็นถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคนไทยในต่างประเทศ เพื่อร่วมกันเป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ และร่วมกันส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับมณฑลยูนนานในภาคประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งได้กล่าวถึงความสำคัญของวันดินโลก รวมทั้งได้เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ