ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาเพื่อจ้างเหมาบริการ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน และผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง

ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาเพื่อจ้างเหมาบริการ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน และผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง

15 ต.ค. 2562

117 view

รายละเอียดตามภาพประกาศที่แนบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ