ประกาศ เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองการศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ เพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (ณ ธันวาคม 2562)

ประกาศ เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองการศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ เพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (ณ ธันวาคม 2562)

12 ธ.ค. 2562

181 view

(รายละเอียดตามภาพประกาศด้านล่าง)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ