ประกาศ เรื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล (เพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล (เพิ่มเติม)

31 ธ.ค. 2562

174 view

รายละเอียดตามภาพประกาศด้านล่าง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ