ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงเรื่องรายชื่อบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ให้ยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวแบบใช้ครั้งเดียว (获得单次旅游签证代办资质旅行社名单的公告)

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงเรื่องรายชื่อบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ให้ยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวแบบใช้ครั้งเดียว (获得单次旅游签证代办资质旅行社名单的公告)

6 ส.ค. 2563

173 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงเรื่องรายชื่อบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ให้ยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวแบบใช้ครั้งเดียว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

获得单次旅游签证代办资质旅行社名单的公告 如下

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ