บทความบีไอซีคุนหมิง ปี 2557 ตอนที่ 3 สะพานข้ามโขงแห่งใหม่: ความหวังที่จะเป็นประตูเชื่อมการค้าอาเซียน-จีนตอนใต้

บทความบีไอซีคุนหมิง ปี 2557 ตอนที่ 3 สะพานข้ามโขงแห่งใหม่: ความหวังที่จะเป็นประตูเชื่อมการค้าอาเซียน-จีนตอนใต้

17 มี.ค. 2559

306 view

ดีเดย์วันที่ 11 ธันวาคม 2556 หรือฤกษ์ดี 11 / 12 / (20)13 เป็นวันเปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อย่างเป็นทางการ หลังจากที่รอกันมานานกว่า 3 ปีครึ่ง สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งนี้ยาว 630 เมตร ค่าก่อสร้างสะพานฯ สูงถึง 48.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อสร้างโดย CR5-KT Jiontventure ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท China Railway No.5 ของจีนและบริษัทกรุงธน เอนจิเนียริ่ง จำกัด ของไทย ซึ่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนลงทุนฝ่ายละครึ่ง และเป็นครั้งแรกที่ทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพ (R3A) สามารถเดินรถได้ตลอดสาย โดยไม่ต้องลงเรือข้ามโขงอีก ถือเป็นตำนานที่ยาวนาน นับแต่ R3A เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2551

เส้นทาง R3A เริ่มต้นจากคุนหมิง ผ่านยวี่ซี ผูเอ่อร์ และสิบสองปันนา ออกที่ด่านบ่อหานของมณฑลยูนนาน เข้าด่านบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทาของลาว และออกที่ด่านห้วยทราย แขวงบ่อแก้วของลาว เข้าไทยที่ด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย มุ่งหน้าสู่กรุงเทพ รวมระยะทางกว่า 1,800 ก.ม. ช่วงรอยต่อห้วยทรายในลาวกับเชียงของของไทย จะมีแม่น้ำโขงกั้น ทำให้รถทุกคัน ต้องลงเรือแพขนานยนต์ข้ามฟาก เพียงระยะทาง 500 เมตร แต่ต้องใช้เวลาข้ามฟากรวมขั้นตอนการทำเอกสารอย่างน้อยต้องใช้เวลาเป็น ชั่วโมง หากช่วงรถมาก อาจต้องรอต่อคิวเป็นวัน สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 เปิดในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือ 3 ฝ่าย (ไทย ลาวและจีน) ที่ต่างฝ่ายได้รับอานิสงค์กันทั่วหน้า

ติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ www.thaibizchina.com