วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 19,193 view

สถานะ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559

นครคุนหมิง

1.  สภาพทั่วไป

นครคุนหมิงมีว่า เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ (Eternal Spring City) มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -18 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ดี นครคุนหมิงมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตร จึงมีอากาศเบาบาง ผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงต้องระมัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษ ในระยะแรกที่เพิ่งเดินทางมาถึงนครคุนหมิง ควรงดการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวที่รุนแรงรวดเร็วเกินไป หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลในระดับสูง เช่น ต้าหลี่ ลี่เจียง หรือแชงกรีล่าทันทีที่เพิ่งมาถึงนครคุนหมิง ควรใช้เวลาปรับร่างกายให้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมเสียก่อน

2.  การคมนาคม

จีนใช้ระบบจราจรที่มีเดินรถฝั่งขวามือของถนน ถนนสายหลักในนครคุนหมิงมีการแบ่งช่องเดินรถสำหรับรถจักรยานและรถจักรยานยนต์บนผิวจราจรช่องขวาสุด

รถบัสโดยสารประจำทางของนครคุนหมิงมีเครือข่ายการเดินรถค่อนข้างครอบคลุมทั่วถึง โดยทั่วใหญ่มีอัตราค่าโดยสารตลอดสาย 1 หยวนสำหรับรถธรรมดา และ 2 หยวนสำหรับรถปรับอากาศ สามารถศึกษาเส้นทางได้จากแผนที่นครคุนหมิงที่หาซื้อได้ทั่วไป หรือบริการแผนที่ของเว็บไซต์ www.baidu.com

รถแท็กซี่มิเตอร์มีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 8 หยวนสำหรับการเดินทางช่วง 3 กิโลเมตรแรก จากนั้นมิเตอร์จะปรับขึ้นในอัตรา 1.80 หยวน/กิโลเมตร นอกจากนี้ ต้องเสียค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มอีก 1 หยวน (อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งมณฑลยูนนาน) การใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์หลังเวลา 22.00 น. อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 9.6 หยวนสำหรับการเดินทางช่วง 3 กิโลเมตรแรก จากนั้นมิเตอร์จะปรับขึ้นในอัตรา 2.4 หยวน/กิโลเมตร บวกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มอีก 1 หยวน

นครคุนหมิงมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง ปัจจุบัน มีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการแล้ว 3 สาย ได้แก่ สาย 6 ท่าอากาศยานฉางสุ่ยคุนหมิง-สถานีขนส่งสายตะวันออก(อยู่ระหว่างขยายเส้นทางเชื่อมต่อจากสถานีขนส่งสายตะวันออกไปยังใจกลางตัวเมือง) สาย 1 เมืองมหาวิทยาลัย เขตเมืองใหม่เฉิงก้ง-สถานีรถไฟคุนหมิง(อยู่ระหว่างขยายเส้นทางเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟคุนหมิงไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง) และสาย 2 สถานีขนส่งสายเหนือ-สถานีรถไฟคุนหมิง(อยู่ระหว่างขยายเส้นทางเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟคุนหมิงไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมือง)

ท่าอากาศยานฉางสุ่ยคุนหมิงเปิดใช้งานแทนที่ท่าอากาศยานอู่เจียป้า สนามบินแห่งเก่าของคุนหมิง เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2555 เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ทั้งนี้ จากท่าอากาศยานฉางสุ่ยคุนหมิงสามารถเดินทางไปยังตัวเมืองคุนหมิงโดย 1) รถ Shuttle Bus บริเวณประตูทางออกชั้นผู้โดยสารขาเข้า (รถบัสสีขาว 13 หยวน และรถบัสสีทอง 25 หยวน) 2) รถไฟฟ้า สาย 6 ท่าอากาศยานฉางสุ่ยคุนหมิง-สถานีขนส่งสายตะวันออก(สามารถโดยสารรถบัสโดยสารประจำทางต่อไปยังตัวเมือง) และรถแท็กซี่มิเตอร์บริเวณประตูทางออกชั้นผู้โดยสารขาเข้า

การเดินทางจากนครคุนหมิงไปยังต่างเมือง หรือต่างมณฑล สามารถเดินทางโดย 1) เครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานฉางสุ่ยคุนหมิง 2) รถบัสโดยสารทางไกล ณ สถานีขนส่งสายเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก (สามารถเดินทางไปโดยรถบัสโดยสารประจำทาง ทั้งนี้ สถานีขนส่งสายเหนือ ใต้ และตะวันออก สามารถเดินทางไปโดยรถไฟฟ้า) และ 3) รถไฟ ณ สถานีรถไฟคุนหมิง ถนนเป่ยจิงลู่

3.  การจับจ่ายใช้สอย

เงินหยวนมีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 5.4 บาท ร้านค้าส่วนใหญ่ในจีนรับชำระค่าสินค้าและบริการเป็นเงินหยวนเท่านั้น หากประสงค์จะชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิต/บัตรเครดิต ต้องเป็นบัตรที่มีสัญลักษณ์ UnionPay เท่านั้น เนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่ในจีนไม่รับบัตร Visa และ Master Card อย่างไรก็ตาม บัตร Visa และ Master Card สามารถกดเงินสดได้จากตู้เอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์ Visa และ Master Card

4.  อาหาร

ร้านอาหารในมณฑลยูนนานมีความหลากหลาย ทั้งอาหารท้องถิ่น ได้แก่ เหลียงหมี่เสี่ยน(ลักษณะคล้ายขนมจีนคลุกกับเครื่องปรุงขลุกขลิก) กั้วเฉียวหมี่เสี่ยน(ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน) เต้าหู้เหม็น ซึ่งมีรสชาติเผ็ด เค็ม และมัน รวมทั้ง อาหารตะวันตก ฟาสต์ฟูด อาหารเกาหลี อาหารญี่ปุ่น อาหารอินเดีย

ทั้งนี้ อาหารไทยก็ได้รับความนิยม ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในนครคุนหมิง 6 ร้าน อาทิ ร้านเยาวราช (2 สาขา) ร้าน Moonlight Corner (2 สาขา) ร้านแซ่บเว่อร์ (2 สาขา) ร้านอาหารไทยโรงแรม Wyndham ร้านชิมไทยโรงแรมฮอลิเดย์อิน ร้านอาหารไทยอร่อยดี และร้าน Enjoy Thai

หากต้องการปรุงอาหารไทยรับประทานเอง สามารถซื้อเครื่องปรุงอาหารไทยได้ที่ร้านกินรี ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าหยุนฝาง

5.  สถานที่ท่องเที่ยว

นครคุนหมิงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ได้แก่ เขาซีซาน(ประตูมังกร) หมู่บ้านชนชาติยูนนาน วัดหยวนทง จินเตี้ยน(วิหารทองสัมฤทธิ์) อุทยานป่าหิน และถ้ำจิ่วเซียง โดยสามารถติดต่อสอบถามบริการนำเที่ยวแบบ One Day Trip สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้นได้จากบริษัทนำเที่ยวในนครคุนหมิง

มณฑลยูนนานมีแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A จำนวน 6 แห่ง มากเป็นอันดับ 1 ในภาคตะวันตกของจีน ได้แก่ อุทยานป่าหิน (คุนหมิง) ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง) เมืองโบราณ (ลี่เจียง) เจดีย์ 3 องค์ (ต้าหลี่) สวนพฤษศาสตร์ (เขตฯ สิบสองปันนา) และอุทยานแห่งชาติผู่ต๋าช่อ (อำเภอแชงกรีล่า เขตตี๋ชิ่ง)

6.  ธนาคาร

ชาวต่างชาติสามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ของจีนได้ทั้งเงินหยวนและเงินสกุลต่างประเทศ สามารถขอมีบัตรเดบิต/บัตรเครดิต และโอนเงินระหว่างประเทศได้ นอกจากนี้ มีธนาคารไทยที่นครคุนหมิง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ซึ่งสามารถให้บริการดังกล่าวได้เช่นกัน ยกเว้นการขอมีบัตรเดบิต/บัตรเครดิต และธุรกรรมเงินหยวน

การโอนเงินจากต่างประเทศไปยังบัญชีธนาคารในจีนสามารถดำเนินการได้โดยเสรี ไม่จำกัดจำนวน แต่สำหรับการโอนเงินออกนอกประเทศจีน หากจำนวนสูงกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ (บุคคลธรรมดา) และ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (นิติบุคคล) จะต้องแสดงหลักฐานที่มาของเงิน หรือขออนุญาตจาก State Administration of Foreign Exchange ก่อน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือแนะนำนครคุนหมิง