การรักษาพยาบาลและมาตรฐานด้านสาธารณสุข

 

โรงพยาบาลในนครคุนหมิงทั้งในระดับมณฑลยูนนานและนครคุนหมิงที่ทันสมัยมีประมาณ 20 แห่ง อาทิ โรงพยาบาลประชาชนมณฑลยูนนาน โรงพยาบาลสภากาชาดมณฑลยูนนาน โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์มณฑลยูนนาน เป็นต้น ซึ่งเปิดบริการรักษาโรคทั่วไปทั้งแผนโบราณและแผนปัจจุบันแบบตะวันตก ความสะอาดและคุณภาพการรักษาของแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐานของคนไทย ข้าราชการส่วนใหญ่จึงมักเดินทางกลับมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพฯ เนื่องจากใช้เวลาบินเพียง 1 ชั่วโมง 50 นาที และค่าเดินทางไม่แพงนัก อย่างไรก็ดี ชาวต่างชาติสามารถใช้บริการในสถานพยาบาลของรัฐดังกล่าวได้เช่นเดียวกับผู้ป่วยชาวจีนทั่วไป

โรงพยาบาลที่จัดบริการชาวต่างชาติในนครคุนหมิง สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ คือ Foreign Patient Department of Kunming First People’s Hospital ตั้งอยู่เลขที่ 35 Xunjin Street หมายเลขโทรศัพท์ (0871)338-8092 โทรสาร (0871) 318-8090