วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 2,239 view

คำเเนะนำสำหรับคนไทยในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

*********************

1. ในสภาวะปกติ

 • สำรวจว่าตนเองเเละบุคคลในครอบครัวมีบัตรประจำตัว เอกสารเดินทางครบถ้วน เเละมีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน
 • เมื่อเดินทางมาถึงยูนนาน กุ้ยโจว หรือหูหนาน ขอให้มาลงทะเบียนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และช่องทางอื่นๆ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศจีน ตามช่องทางต่อไปนี้

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

Hotline (สายด่วน 24 ชั่วโมง) : (+86) 1558 700 3732

หมายเลขโทรศัพท์ (+ 86 871) 6316 6616, (+ 86 871) 6314 9296

หมายเลขโทรสาร (+ 86 871) 6316 6891

      Website: www.thaiembassy.org/kunming

 

 • มีหมายเลขติดต่อของสถานกงสุลใหญ่ฯ ติดตัวตลอดเวลา                                                   
 • ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุของท้องถิ่น เเละอินเตอร์เน็ต อย่างสม่ำเสมอ
 • พยายามติดต่อกับเพื่อนคนไทยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเเลกเปลี่ยนข้อมูลเเละข่าวสาร

2. ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัย กรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน                  

 • เตรียมเอกสารเดินทาง บัตรประจำตัว เเละของใช้จำเป็นไว้ให้พร้อม
 • ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอข้อเเนะนำในการปฏิบัติตัว หรือติดตามข้อมูลข่าวสารที่ www.thaiembassy.org/kunming

     ทั้งนี้ มณฑลยูนนาน มีจุดรวมตัวหลักของคนไทย 2 จุด คือ

            1)   สนามวอลเล่ย์บอลของมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล วิทยาเขตในตัวเมือง

            2)   ลานกิจกรรมหน้าสนามกีฬา Hong Zhu Stadium ( 红烛广场 ) มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล วิทยาเขตเฉิงก้ง

           จุดรวมตัวสำรองในมณฑลยูนนาน 2 จุด คือ

            1)   ประตูทางเข้าใหญ่ ( 正门 ) ฝั่งถนน Yi Er Yi ของมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล วิทยาเขตในตัวเมือง

            2)   ป้อมยามหน้าประตูทางเข้าหมายเลข 4 มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล วิทยาเขตเฉิงก้ง

           มณฑลกุ้ยโจว มีจุดรวมตัวหลักอยู่ที่มหาวิทยาลัย 2 แห่ง คือ

           1)  สถานีตำรวจประจำมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้า-ออกหลักของมหาวิทยาลัย

           2)  ป้อมยามหน้าประตูทางเข้าหลักของมหาวิทยาลัยกุ้ยโจวนอร์มอล 

            มณฑลหูหนาน มีจุดรวมตัวหลักอยู่ที่มหาวิทยาลัย 2 แห่ง คือ

           1)  ด้านหน้าหอพักนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย Central South University

           2)  สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยหูหนาน South Campus

 • ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ เเละกับกลุ่มคนไทย ให้เพื่อนหรือตัวเเทนนักศึกษาไทย ในมหาวิทยาลัยทราบว่า เราอยู่ที่ไหนเเละสามารถติดต่อได้อย่างไร
 • สำรองเงินสด อาหาร เครื่องดื่ม เเละยาประจำตัวเเละสิ่งที่จำเป็นไว้
 • อยู่เเต่ในที่พักอาศัย หลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่เสี่ยง รวมตัวกันเป็นกลุ่มๆ
 • ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตนในพื้นที่พักอาศัย หากมีความเสี่ยงและไม่จำเป็นต้องอยู่ ควรเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยง

3. ข้อแนะนำเพิ่มเติมเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรง

            โปรดติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอคำแนะนำ และอยู่ในที่พักอาศัยเพื่อให้ติดต่อได้ตลอดเวลา ยกเว้นกรณีที่พักอาศัยเป็นพื้นที่เสี่ยง ให้เดินทางออกจากพื้นที่และแจ้งที่พักอาศัยใหม่ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบ

         ข้อควรปฏิบัติขณะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติแผ่นดินไหว

 • ก่อนเกิดแผ่นดินไหว

         บ้านพักอาศัย

 • ควรเตรียมกล่องพยาบาลและอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ พร้อมทั้งแจ้งให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวทราบแหล่งที่เก็บ และวิธีการใช้
 • ควรรู้วิธีเปิด - ปิดสวิตช์ของแก๊สและประปา
 • ควรรัดสิ่งของในบ้านที่อยู่ในที่สูงให้แน่น  ตู้ต่างๆ ควรใส่กูญแจปิดล็อคให้สนิท  
 • ไม่ควรวางของหนักในที่สูง ของใช้ในบ้านที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากควรติดตั้งให้มั่นคง
 • ควรศึกษาและจัดเตรียมจุดหลบภัยในบ้านให้พร้อมเสมอ

        ห้องทำงานและแหล่งสาธารณะ

 • ควรตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำ
 • ควจจัดทำแผนการฉุกเฉิน และแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบถึงหน้าที่ของแต่ละคนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

 • ขณะเกิดแผ่นดินไหว

         ภายในอาคาร

 • ตั้งสติและรีบปิดสวิตช์ไฟ แก๊ส และน้ำประปาทันที
 • เปิดประตูทางเข้าออก พยายามหาสิ่งของ (เบาะที่รองนั่ง) เพื่อใช้ป้องกันศีรษะ พยายามหลบใต้โต๊ะหรือใต้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่แข็งแรง หรือยืนใกล้กำแพงที่อยู่ตรงกลางของตึกอาคาร
 • ห้ามอยู่ใกล้หน้าต่างเด็ดขาด เนื่องจากกระจกหน้าต่างอาจจะแตก
 • ห้ามวิ่งออกนอกอาคารอย่างตื่นตกใจขาดสติ

         ภายนอกอาคาร

 • ควรยืนอยู่ในที่โล่งหรือฟุตบาท ห้ามวิ่งเข้าไปในอาคารโดยตื่นตกใจ
 • ระวังป้ายหรือกระถางที่อาจตกลงมาจากที่สูง
 • ควรออกห่างจากอาคารที่กำลังก่อสร้าง เสาไฟฟ้า กำแพง หรือตู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้ติดตั้งหนาแน่น
 • หากอยู่บนสะพานลอยหรือทางเดินใต้ดิน ควรรีบเดินออกมาอย่างมีสติ
 • หากอยู่ในระหว่างขับขี่รถ ห้ามหยุดรถกระทันหัน ควรลดความเร็วและจอดข้างทาง และรีบหลบขึ้นฟุตบาทที่ใกล้ที่สุด
 • หากอยู่ระหว่างการขับขี่รถบนทางด่วน ควรรีบขับออกจากทางด่วนโดยเร็วอย่างระมัดระวัง
 • หากอยู่ชานเมือง ควรไปอยู่ในแหล่งที่โล่ง และเดินออกห่างริมหน้าผา ริมแม่น้ำ

---------------------

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

        มกราคม 2562