การจัดงานสัมนาโอกาสการลงทุนในประเทศไทย

การจัดงานสัมนาโอกาสการลงทุนในประเทศไทย

11 พ.ค. 2564

153 view

การจัดงานสัมนาโอกาสการลงทุนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ นครกว่างโจว และกรมพาณิชย์มณฑลยูนนาน จัดสัมมนาโอกาสการลงทุนในประเทศไทยที่โรงแรม Wanda Vista นครคุนหมิง เพื่อให้ข้อมูลด้านนโยบายแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปูทางไปสู่การดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพจากภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนไปยังไทย โดยอาศัยประโยชน์จากความเชื่อมโยงที่จะมีการพัฒนาไปอย่างเปลี่ยนโฉมหน้า ซึ่งจะช่วยเชื่อมจีนกับภาคเหนือของไทยไล่เรียงลงไปจนถึง  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางรถไฟจีน-ลาว-ไทย รวมถึงจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของท่าเรือบก (dry port) ที่จะเชื่อมกับนครคุนหมิงซึ่งจะเป็นชุมทางเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าและคนกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคต โดยมีผู้แทนจากธนาคารกสิกรไทย (คุนหมิง) บริษัท Holley  ซึ่งนโยบายจัดการ Thai-Chinese Rayong Industrial Zone ในจังหวัดระยองและบริษัท WHA ซึ่งมีส่วนส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในภาคตะวันออกของไทย ร่วมเสนอมุมมองเกี่ยวกับข้อได้เปรียบในการเข้าไปลงทุนในไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวราว 100 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ