การฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ชาวต่างชาติในมณฑลหูหนาน

การฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ชาวต่างชาติในมณฑลหูหนาน

30 เม.ย. 2564

133 view

การฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ชาวต่างชาติในมณฑลหูหนาน

ด้วยทางการมณฑลหูหนาน (Hunan) ได้เผยแพร่แนวทางการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ชาวต่างชาติในมณฑลหูหนาน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยมีรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้

 • ในปัจจุบัน มณฑลหูหนาน ให้บริการฉีดวัคซีนที่ผลิตในจีน 2 ประเภท คือ Inactivated SARS-CoV-2 (Vero Cell) ซึ่งจะต้องได้รับ 2 ครั้ง (โดส) และ Recombinant COVID-19 vaccine (CHO Cell) ซึ่งจะต้องได้รับ 3 โดส ตามระยะเวลาของตัวยาแต่ละชนิด (และอาจมีชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติมในภายหลัง)

 • การติดต่อเพื่อจองและรับวัคซีนจากหน่วยบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น

  • หากท่านทำงานในมณฑลหูหนาน ให้แจ้งผ่านนายจ้างของท่าน

  • ผู้ที่ไม่ได้ทำงาน ให้แจ้งผ่านทางการระดับชุมชน ในท้องถิ่นที่ท่านพำนักอยู่

  • นอกเหนือจากนี้ สามารถติดต่อกับโรงพยาบาลที่กำหนดในท้องถิ่นที่ท่านพำนักอยู่

 • เอกสารที่ต้องใช้แสดงตน: ได้แก่ หนังสือเดินทาง และหลักฐานการอนุญาตพำนัก (Residence Permit) ที่ยังมีอายุ

 • ก่อนฉีดวัคซีน ท่านจะต้องลงนามเอกสารยินยอมและรับรองตามที่กำหนด และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่านแก่บุคลากรทางการแพทย์ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ฉีดวัคซีน

 • ค่าใช้จ่าย: ผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบประกันสังคมของมณฑลหูหนาน ไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีอื่น ๆ จะมีค่าใช้จ่าย 100 หยวนต่อโดส

 • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ขอรับได้จากหน่วยบริการวัคซีน เมื่อฉีดวัคซีนเสร็จแล้ว

 • โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดต่าง ๆ ภายหลังการฉีดวัคซีนอย่างเคร่งครัด หากมีอาการไข้หรืออาการอื่น ๆ ให้รีบแจ้งหน่วยบริการวัคซีนของท่านทันที ทั้งนี้ แม้ท่านจะได้รับวัคซีนแล้ว ขอให้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อ (ในกรณีที่ได้รับแจ้ง) ต่อไป

 • รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ http://wqb.hunan.gov.cn/wqb/xxgk/gzdt/zhyw/202104/t20210426_html


คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนไทย

 • ขอให้ตรวจสอบประเภท และชนิดของวัคซีนก่อนฉีด ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข (ไทย) ให้การรับรองวัคซีน COVID-19 ที่ผลิตในจีน 2 ชนิด/ผู้ผลิต คือ SinoVac (北京科兴) และ SinoPharm (北京生物) (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564)

 • สอบถามให้แน่ใจว่า วัคซีนที่จะได้รับในแต่ละโดสเป็นชนิดเดียวกัน เนื่องจากหากวัคซีนแต่ละโดสเป็นคนละประเภท/ชนิด อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของตัวยา และอาจไม่เป็นที่ยอมรับในพื้นที่อื่น ๆ

 • ขอรับและตรวจสอบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของท่านไว้ให้เรียบร้อย เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเดินทางเข้าประเทศไทย และใช้รับรองในโอกาสอื่น ๆ ตามความจำเป็น

----------------------------------------------

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

เอกสารประกอบ

PR_วัคซีน_ชาวต่างชาติ_Hunan_010564.pdf