กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ต.ค. 2566

| 3,523 view

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน) นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้เป็นประธานกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง หน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิงและคู่สมรสเข้าร่วม

ประธานในพิธีได้ถวายพวงมาลา และกล่าวถวายน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์ และประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในหลาย ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ทรงยกเลิกระบบทาสและระบบไพร่ อีกทั้งยังทรงมีพระปรีชาสามารถและวิสัยทัศน์ยาวไกล จนส่งผลให้ประเทศชาติดำรงไว้ ซึ่งความเป็นเอกราชจวบจนกระทั่งยุคสมัยปัจจุบัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ