สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจัดกิจกรรมเนื่องวันนวมินทรมหาราช 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจัดกิจกรรมเนื่องวันนวมินทรมหาราช 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2566

| 18,589 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจัดกิจกรรมเนื่องวันนวมินทรมหาราช 2566

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน) นายวนพล เสงี่ยมสิน รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้เป็นประธานจัดกิจกรรม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และสมาชิกหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิง และคู่สมรสเข้าร่วม

รองกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จากวัดอันหนิง นครคุนหมิง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งได้ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ และสมาชิกหน่วยงานทีมประเทศไทยจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์มากกว่า 70 ปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ