การพบปะเพื่อระดมความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจไทยในมณฑลยูนนานกับกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

การพบปะเพื่อระดมความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจไทยในมณฑลยูนนานกับกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ย. 2566

| 976 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ